Tuyển Sinh Ngành: Buồng, Bàn, Bếp, Bar, Lễ Tân, An Ninh, Quản Lý Khách Sạn

Tuyển Sinh Ngành: Buồng, Bàn, Bếp, Bar, Lễ Tân, An Ninh, Quản Lý Khách Sạn