Phương Pháp Đào Tạo

Phương Pháp Đào Tạo

Giới thiệu
Tầm Nhìn, Sứ Mệnh Và Giá Trị Cốt Lõi
Tầm Nhìn, Sứ Mệnh Và Giá Trị Cốt Lõi 1
Tầm nhìn định hướng và chiến lược phát triển
Mạnh Tuấn | 16 ngày
Về Trung Tâm Đào Tạo, Hợp Tác Quốc Tế Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Asia
Về Trung Tâm Đào Tạo, Hợp Tác Quốc Tế Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Asia 1
Giới thiệu về Trung tâm đào tạo Hợp tác Quốc tế và Phát triển Nguồn nhân lực Asia
Mạnh Tuấn | 16 ngày
Đội Ngũ Lãnh Đạo Nhà Trường
Đội Ngũ Lãnh Đạo Nhà Trường 1
Giới thiệu bộ máy tổ chức của Nhà trường
Mạnh Tuấn | 16 ngày
Về Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Trần Đại Nghĩa
Về Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Trần Đại Nghĩa 1
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa Viết tắt TDN được thành lập theo Quyết định số 2154QĐUBND ngày 28082008 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Mạnh Tuấn | 16 ngày
Phương Pháp Đào Tạo
Phương Pháp Đào Tạo 1
Phương pháp và mô hình dạy học
Mạnh Tuấn | 8 ngày