(Giáo dục khai phóng) Người miệt mài thúc đẩy Giáo dục khai phóng bằng cách mạng sự học