-
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Anh Giao tiếp
Phát triển Tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên & cán bộ
| |
0
|
0
|
59
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Anh Trình độ B1 (Chuẩn Châu Âu)
Khóa học đánh giá năng lực ngoại ngữ
| |
0
|
0
|
58
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Anh Trình độ B2 (Chuẩn Châu Âu)
Tiếng Anh B2 là trình độ bậc 4 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR)
| |
0
|
0
|
56
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Đức Giao Tiếp (Level A1)
Khóa học tiếng Đức cho người mới bắt đầu
| |
0
|
0
|
31
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Đức Cho Du Học Sinh (Level B2)
Khóa học tiếng Đức trình độ Trung cấp
| |
0
|
0
|
30
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Tiếng Đức Giao Tiếp (Level A2)
Khóa học tiếng Đức cho người mới bắt đầu
| |
0
|
0
|
36
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Kỹ năng Giao tiếp hội thoại cơ bản
Giao tiếp tốt tạo nên thành công cho chính mình
| |
0
|
0
|
31
Chi phí: Liên hệ
 -
Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân
Xây dựng thương hiệu cá nhân thành công
| |
0
|
0
|
34
Chi phí: Liên hệ
 -
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Xác định các mục tiêu cần đạt được cho cá nhân hoặc tổ chức
| |
0
|
0
|
31
Chi phí: Liên hệ
 -
Kỹ thuật TRIZ Sáng tạo
Khóa học Kỹ thuật TRIZ dành cho HSSV
| |
0
|
0
|
29
Chi phí: Liên hệ
 -
Vận dụng ChatGPT vào học tập và công việc
Khóa học về Kiến thức sử dụng ChatGPT Trong học tập và Công việc
| |
0
|
0
|
40
Chi phí: Liên hệ
 -
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Tiktok
Khóa học góp phần xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng Tiktok
| |
0
|
0
|
33
Chi phí: Liên hệ
 -
Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Giới thiệu lập trình Scratch JR
| |
0
|
0
|
25
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Tài chính: Kiểm soát chi phí
Một phần của các chiến lược tăng trưởng kinh doanh
| |
0
|
0
|
32
Chi phí: Liên hệ
 -
Quản trị: Chiến lược Đại dương Xanh
Hãy bơi trong luồng nước rộng
| |
0
|
0
|
35
Chi phí: Liên hệ
 -
Quản trị: Quản trị Nguồn nhân lực
Nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp
| |
0
|
0
|
34
Chi phí: Liên hệ
 -
Chuyên đề: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Ngăn ngừa - Phát hiện và Sửa chữa các sai phạm và rủi ro
| |
0
|
0
|
24
Chi phí: Liên hệ
 -
Kỹ năng bán hàng
Một nhân viên giỏi cần có kỹ năng tốt
| |
0
|
0
|
43
Chi phí: Liên hệ
 -
Tư duy khởi nghiệp đột phá
Ý nghĩa của tư duy đột phá đối với doanh nghiệp
| |
0
|
0
|
35
Chi phí: Liên hệ
 -
Gọi vốn Doanh nghiệp hiệu quả
Tư duy đúng để gọi vốn hiệu quả
| |
0
|
0
|
31
Chi phí: Liên hệ
 -
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Thay đổi và sáng tạo để khởi nghiệp
| |
0
|
0
|
31
Chi phí: Liên hệ
 -
Chi phí: Liên hệ
 -
Ôn tập, Kiểm tra Tiếng Việt 2
GIỚI THIỆU: Khoá học Tiếng việt 2 bám sát với chương trình học trên lớp của học sinh, cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích, thú vị; kèm theo đó l
| |
0
|
0
|
25
Chi phí: Liên hệ
 -
Ôn tập, Kiểm tra Toán 2
GIỚI THIỆU Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về: phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100: phép nhân, phép chia và bảng
| |
0
|
0
|
29
Chi phí: Liên hệ